Предсказване на бъдещето на компютърните мрежи и интернет

Работа в мрежа през 22-и век

Финансови анализатори, автори на научна фантастика и други специалисти в областта на технологиите правят прогнози за бъдещето като част от работата си. Понякога прогнозите се сбъдват, но често грешат (а понякога и много погрешно). Докато предсказването на бъдещето може да изглежда като просто догадки и загуба на време, то може да предизвика дискусии и дебати, които водят до добри идеи (или поне да осигурят известно забавление).

Предсказване на бъдещето на работата в мрежа - еволюция и революция

Бъдещето на компютърните мрежи е особено трудно да се предвиди по три причини:

  1. Компютърните мрежи са технически сложни, което прави предизвикателството за наблюдателите да разберат предизвикателствата и да видят тенденциите
  2. Компютърните мрежи и интернет се търгуват добре, подлагайки ги на въздействието на финансовата индустрия и големите корпорации
  3. Мрежите работят в световен мащаб, което означава, че разрушителни влияния могат да възникнат от почти навсякъде

Тъй като мрежовите технологии са разработени в продължение на няколко десетилетия, би било логично да се приеме, че тези технологии ще продължат да се развиват постепенно и през следващите десетилетия. От друга страна, историята предполага, че компютърните мрежи в един ден може да станат остарели от някакъв революционен технически пробив, точно както са заменени телеграфните и аналоговите телефонни мрежи.

Бъдещето на мрежата - еволюционен поглед

Ако мрежовите технологии продължат да се развиват толкова бързо, колкото през последните двадесет години, би трябвало да очакваме и много промени през следващите няколко десетилетия. Ето няколко примера:

Бъдещето на мрежата - революционен поглед

Ще продължи ли Интернет още през 2100 г.? Трудно е да си представим бъдеще без него. Много вероятно обаче, че Интернет, както го познаваме днес, ще бъде унищожен един ден, неспособен да устои на все по-сложните кибернетични атаки, с които се сблъсква дори и днес. Опитите за повторно изграждане на интернет вероятно ще доведат до международни политически битки поради огромното количество заложена електронна търговия. В най-добрия случай Втората Интернет може да бъде огромно подобрение спрямо предшественика си и да доведе до нова ера на световна социална връзка. В най-лошия случай тя ще обслужва чисто репресивни цели, подобни на "1984" на Джордж Оруел.

С по-нататъшни технически пробиви в областта на безжичното електричество и комуникация, плюс непрекъснатия напредък в процесора дори на малки чипове, можем да си представим, че компютърните мрежи някой ден няма да изискват оптични кабели или сървъри. Днешните интернет гръбнак и масовите мрежови центрове за данни могат да бъдат заменени с напълно децентрализирани комуникации на открито и свободна енергия.